موارد یافت شده


پیامک پرسش از متخصصان(کاربرد 44)

... pm را در پیام کوتاهشان درج کنند.   در سال 2002 هنگام مبارزات انتخابات ریاست جمهوری در فرا...


پیامک های آخرین رویدادهای مبارزات انتخاباتی(کاربرد 36)

... شهروندان فرانسوی می توانستد برای دریافت نتایج اولیه انتخابات ریاست جمهوری سال 200......وبایل را برای ثبت نام در سایت جهت دریافت آخرین اخبار و وقایع مربوط به انتخابات از طریق sms دعوت می ...