موارد یافت شده


راههای استفاده از کلمات کلیدی در پیامک

...اتی هستند که محتوای نوشته شده شما را مشخص می کنند و در بازیابی شما در اینترنت موثرند. در واقع اگر ...


sms کنترل از راه دور (کاربرد71)

... "T-mac Technologies" پیشتاز ارائه سیستمهای هوشمند برای کنترل اینترنت و از راه دور تجهیزا......رور مرکزی می فرستد و سرور فوراً بوسیله سرویس ارسال پیام کوتاه از طریق اینترنت به یک یا چند پرسنل م...


sms هشدارهای عمومی (کاربرد 64)

...امی ایالات متحده را منتشر می کند و مشترکین می توانند اخبار جدید را از اینترنت یا از طریق SMS دریاف...


پیامک مدیریت دواطلبین (کاربرد 62)

...بر روی داوطلبانی تکیه داردکه پیام هایی مخصوص نابینایان را که از طریق اینترنت ارسال می شوند بر رو...


اطلاع رسانی به اعضاء کاربرد 24

... یک مجله استرالیایی برای دختران، در نشریات و اینترنت تبلیغاتی را برای عضو...


مشتریان چه پیام هایی را می خوانند قسمت 1

... روش های بازاریابی ترجیح می دهند: ▪ ۵۴% عقیده دارند که بازاریابی اینترنت باید جای گزین بازار......نترنتی باید جای گزین بازاریابی تلفنی شود. ▪ ۴۵% معتقدند بازاریاب اینترنت باید جای گزین تماس ...


کاربرد 13 بازاریابی ، روابط عمومی و تبلیغات

...رد بهداشت و سلامت را افزایش دهد . متقاضیان می توانند با پرکردن یک فرم اینترنت که حاوی سوالاتی در ...


کاربرد 10 ارسال اطلاعات روزانه

...د تا آخرین اطلاعات هواشناسی را مشاهده کنند . گام منطقی بعدی با پیشرفت اینترنت و پیام کوتاه استفاده...


کاربرد 6 شارژ رمزدار و رسیدهای مجازی

...ی طولانی دریافت کوپن بنزین در زیمبابوه ارائه می کند . زمانیکه یک فرد ب اینترنت متصل می شود و هزینه...


کاربرد 4 سفارشات

...s سفارش می پذیرد . سایت "www.campusfood.com" که یک شبکه اینترنت از رستورانهاست برای...


کاربرد 2 برنامه های تبلیغاتی بفرست و برنده شو!

...uot; فروش مدل 207 خود را در تابستان 2006 آغاز کرد یک برنامه تبلیغات ی اینترنت ، محیطی ، مطبوعاتی ......در انگلستان با بازی نیکول کیدمن در نقش دختری روسی که می خواهد از طریق اینترنت ازدواج کند از مردم خ...


دنیای بزرگ بزرگ پیام کوتاه

...تباطات است. در این رهگذر، افزایش ضریب نفوذ شبکه‌های اطلاع‌رسانی مانند اینترنت و مخابرات، گسترش زیر...