تحلیلگر پیامک ابزاری مدرن

این ابزار قابلیت آنالیز انواع پیامک را دارد تا در صورت امکان پیام های حاوی کلمات مورد نظر را به پوشه ای خاص منتقل نماید یا از دریافت انها خودداری کند. این ابزار شما را قادر می سازد به ازای کد های مختلف پیام های مختلفی را ایجاد کنید و در هنگام دریافت این کد ها پیام ها را پاسخ دهد.

0 دیدگاه
کلمات کلیدی : پیامک