موارد یافت شده


پیامک قرار ملاقات ها (راهکار جدید تبلیغات پیامکی)

...د، یا یک دندان پزشک، وکیل، مشاور و یا هر شغل دیگری که کارتان مربوط به قرار ملاقات و برگزاری نشست ها م...


پیامک یادآوری (کاربرد 29)

...است .  "Self organizer" یک تقویم مجازی و یک سرویس یادآوری کننده قرار ملاقات یا روز تولد به وسیله...