پیامک جهت کسب درآمد (کاربرد 67)

"txt Aid Ltd" دارای یک پایگاه داده از شماره موبایلهای طبقه بندی شده در انگلستان است که بصورت داوطلبانه از صاحبان آنها دریافت کرده است تا برایشان تبلیغات ارسال کند و سود حاصله را به موسسات خیریه انگلستان پرداخت کند.

0 دیدگاه
کلمات کلیدی : پایگاه داده , تبلیغات