پیامک متنی سفارشی (راهکار جدید تبلیغات پیامکی)

علاوه بر تمام این ایده ها، می توانید از گفتگوهای پیش فرض و سفارشی نیز برای رویدادهای زنده استفاده کنید، به این معنی که رابطه نزدیک تری با مشتریان خود ایجاد کرده و اطلاعات به خصوص را از چشم اندازهای جدیدتری از آنها دریافت کنید.

0 دیدگاه
کلمات کلیدی : گفتگوهای , پیش فرض , سفارشی