پیامک مرتبط به بازاریابی ایمیلی تان (راهکار جدید تبلیغات پیامکی)

دلیل اینکه بازاریابی اس ام اسی و پیامکی خیلی موثرتر است این است که ۹۰% از مردم گوشی های خود را همیشه با خود همراه دارند. پس اگر می خواهید ایمیل های مهم ارسالی تان را نیز به آنها یادآوری کنید، راجع به آن برای مشتریان خود پیامک ارسال کنید.

0 دیدگاه
کلمات کلیدی : بازاریابی , پیامک , اس ام اسی