پیامک یادآوری (کاربرد 29)

موسسه "Debthound" وصول مطالبات تجاری خود از افراد را با استفاده از sms یادآوری کننده به طور موثر آسان میکند. پیامک های مخصوص به هر مشتری بر اساس برنامه ی زمانی منظم که از قبل تعریف شده است به تلفن همراه مشتریان فرستاده می شود . ارسال پیام کوتاه یادآوری در جمع آوری بدهی نسبت به تلفن های ثابت یا مکاتبه موثرتر می باشد و میزان بازدهی 200% بیشتر بوده است .

 "Self organizer" یک تقویم مجازی و یک سرویس یادآوری کننده قرار ملاقات یا روز تولد به وسیله sms ارائه می دهد، پیامک ها به تلفن همراه مشترکان در خانه یا محل کار یا حتی هنگام سفر ارسال میشود. آنها به موبایلهای 192 کشور و 578 شبکه در سراسر جهان می توانند پیام کوتاه ارسال ارسال کنند. اطلاعات بیشتر در : http://www. Selforganizer.com/network list.php

 

در بلژیک و سوئیس از طریق پیام کوتاه به مردم یادآوری می شود تا زباله های خود را در ساعات جمع آوری زباله بیرون بگذارند . · همچنین به ساکنین ایرلند شمالی بوسیله sms یادآوری می کنند تا زباله های خود را برای جمع آوری بیرون بگذارند. اطلاعات بیشتر در (www.textually.org/textually/archives/2004/03/003168.htm)

0 دیدگاه
کلمات کلیدی : sms , پیامک