پیامک یادآوری زمان رای گیری(کاربرد 47)

در آمریکا متقاضیان می توانند ثبت نام کنند تا پیام کوتاه هائی را بصورت هفتگی دریافت کرده و زمانیکه رای گیری در منطقه ی آنها بود مطلع شوند .

0 دیدگاه
کلمات کلیدی : پیام کوتاه