کاربرد 14 گسترش خبرنامه های ایمیلی

سایت "Moconews.net" یک نسخه مخصوص موبایل از خبرنامه ی روزانه خود را در آدرس http://m.moconews.net ارائه می کند . خوانندگان می توانند متن GQ یا Glamour را به شماره مشخص شده ای sms کنند تا یک پیام کوتاه حاوی لینک دسترسی به آدرس فوق دریافت کنند.

اطلاعات بیشتر در اینجا
 

0 دیدگاه
کلمات کلیدی : خبرنامه , sms , پیام کوتاه