کاربرد 9 پیشنهاد مزایده

سایت "ebye" خدمات پیشنهاد قیمت برای مزایده را از طریق sms ارائه می کند.کاربران قادرند با آگاه شدن از پیشنهادات سایرین بوسیله پیام کوتاه فرآیند مزایده را بهتر دنبال کنند و در صورتیکه مایل بودند پیشنهاد قیمت خود برای خرید یک محصول را افزایش دهند از طریق موبایل براحتی اقدام کنند.
 

0 دیدگاه
کلمات کلیدی : sms , پیام کوتاه , مزایده , محصول